HMSK

Policy


Fiskå Maskin AS skal være en virksomhet hvor bærekraft og langsiktig planlegging skal legge til rette for sunn drift. Vi skal gjenkjennes gjennom ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og sikkerheten til den enkelte skal alltid ha størst prioritet.

 

Dette oppnår vi gjennom

  • god planlegging, og gode interne prosedyrer
  • å gjøre jobben riktig første gang
  • å ha kompetente, motiverte og dyktige medarbeidere
  • å ha fokus på sikkerhetstilstand av utstyr og ryddighet
  • å ha tilstrekkelig og hensiktsmessig verneutstyr tilgjengelig
  • å styre vår energibruk på mest mulig effektiv måte
  • opplæring av ansatte i KS- og HMS- systemet vårt
  • gode rapporteringssystemer for avvik og uønskede hendelser hvor vi aktivt henter ut læring
  • å bry oss om hverandre

 

Vi forplikter oss til å etterstrebe krav og forventninger fra våre interesseparter. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at vi blir litt bedre for hver dag.

Miljøfyrtårn


8 Januar 2019 ble Fiskå Maskin Miljøfyrtårn-sertifisert


Miljøfyrtårn er en norsk miljøsertifisering som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.


Miljøfyrtårn er etablert av de store næringslivsorganisasjonene, blant annet NHO, Virke og LO.


Dersom du vil vite mer om Miljøfyrtårn og hva dette innebærer besøk hjemmesidene til stiftelsen på miljofyrtarn.no

ISO 


Vi har inngått en avtale med Verify Sertifisering AS, og startet arbeidet med sertifiseringen innen standardene 2015:9001 og 2015:14001.